Austrálie

Historie australského vinařství začíná v roce 1788, kdy se sem, společně s transporty vězňů, dostaly i první sazenice vinné révy.

Za "otce australského vinařství" je považován Skot James Busby, který v roce 1830 procestoval vinařské oblasti Španělska a Francie. Zde sbíral sazenice vinné révy a tuto "kolekci" odrůd přivezl do Austrálie a na Nový Zéland. Tím položil základní kámen australského vinařství.

Vinařství se v Austrálii úspěšně rozvíjelo a pěstování vinné révy se rozšířilo do různých koutů tohoto kontinentu. Kolem roku 1850 se již australská vína hojně exportovala - především do Anglie a Francie.

V roce 1875 přišla na tento slibně se rozvíjejí obor, pohroma v podobě révokaze. Ten, společně s ekonomickou krizí v roce 1893, doslova zmrazil pěstování vinné révy v Austrálii téměř na 60 let.

Obrození přišlo až po druhé světové válce, kdy začala produkce kvalitnějších suchých vín po vzoru vyspělých vinařských zemí. V padesátých letech přichází doktor Penfolds a se svým Grange Hermitage se velkou měrou zasluhuje o úspěch a velikou popularitu australských vín.

Vinařský průmysl je nejrychleji se rozvíjejícím odvětvím zemědělství v Austrálii s ročním obratem přibližně 4 miliardy dolarů, a více než polovina z toho připadá na export. Za posledních dvacet let si tato přátelská, plná, buketní vína za rozumnou cenu prosadila cestu do celého světa a dnes úspěšně soupeří s nejslavnějšími světovými víny. Většina vývozu směřuje do anglicky hovořících zemí, jako je Velká Británie, Spojené státy, Nový Zéland, Kanada, ale i například Německo.

Tento vzrušující mladý vinařský kontinent je schopen produkce kvalitních vín velmi rozmanitých stylů. V Austrálii se nejčastěji setkáme s víny klasických odrůd. Mezi hlavní patří Chardonnay, typický Shiraz, Cabernet Sauvignon (velmi často v kombinaci s odrůdou Shiraz), Sémillon, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, Ruby Cabernet, Pinot Noir a Verdelho.

Současný australský fenomén je postupný odklon od klasických korkových zátek a nástup jiných typů uzávěrů. Austrálie má největší vliv na světové vinařství ze všech zemí mimo Evropu a právem si dělá ambice zařadit se po bok nejdůležitějších zemí, jako jsou Francie, Itálie a Španělsko.