Reklamační formulář

Formulář pro uplatnění reklamace

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době v souladu s obchodními podmínkami eshopu www.pampasmarket.cz. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný společně s dokladem o nákupu zboží na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:                  WWW.PAMPASMARKET.CZ            

Společnost:                                NESTAR INTERNATIONAL S.R.O.

Se sídlem:                                   Křemenáčová 99/18, Praha 10

IČ/DIČ:                                        264 819 87 /CZ 264 819 87

Kontakt:                                      pampasmarket@nestar.net, 222 210 648, 724 302 50

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:          

Moje adresa:                            

Můj telefon a e-mail:              

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ).
Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* )Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na náhradu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace.

  1. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  2. Číslo objednávky:
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
  4. Jméno a příjmení spotřebitele:
  5. Adresa spotřebitele:
  6. Email:
  7. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

V (zde vyplňte místo), dne (zde doplňte datum)

                                   (podpis)
______________________________________
             
Jméno a příjmení spotřebitele